Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
Modernizacja drógna terenie gminy Goleszów - etap III

CPV:
45000000-7

Tryb zamówienia:
tryb podstawowy bez mozliwości prowadzenia negocjacji

Warunki:
Zgodnie z SWZ

Termin realizacji:
3 miesiące od podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
ofertę nalezy złożyć na formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Oferty można składać do:
2022-07-28 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2022-07-28 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:
Zgodnie z SWZ

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące