Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
Kompleksowe prace remontowe pomieszczeń w budynku w Dzięgielowie przy ul. Lipowej 2 w ramach zadania pn.: "Klub Senior + w Dzięgielowie"

CPV:
45000000-7

Tryb zamówienia:
Tryb podstawowy bez możliwości prowadzenia negocjacji

Warunki:
zgodnie z SWZ

Termin realizacji:
do dnia 30.11.2022 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Za pośrednictwem dedykowanych formlarzy: "Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePuap i udostępniony również na miniPortalu

Oferty można składać do:
2022-07-13 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2022-07-13 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:
zgodnie z SWZ

Wadium:
Nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące