Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Goleszowie przy ul. Szkolnej 5 i w Cisownicy przy ul. Cisowej 54 w ramach projektu pn. "Redukcja zapotrzebowania energetycznego budynków mieszkalnych w Goleszowie przy ul. Szkolnej 5 i w Cisownicy przy ul. Cisowej 54"CPV:
45000000-7

Tryb zamówienia:
tryb podstawowy bez możliwości prowadzenia negocjacji

Warunki:
zgodnie z SWZ

Termin realizacji:
do dnia 15.09.2022

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Za pośrednictwem dedykowanych formularzy: "Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępny na ePUAP i udostępniony również na miniPortalu

Oferty można składać do:
2022-06-07 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2022-06-07 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:
zgodnie z SWZ

Wadium:
Nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące