Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Goleszów

CPV:
45000000-7

Tryb zamówienia:
tryb podstawowy bez możliwości prowadzenia negocjacji

Warunki:
zgodnie z SWZ

Termin realizacji:
6 miesięcy od podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Za pośrednictwem dedykowanych formularzy: "Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostepnego na ePUAP i udostępniony również na miniPortalu

Oferty można składać do:
2022-06-03 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2022-06-03 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:
zgodnie z SWZ

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące