Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
Przebudowa wraz z termomodernizacją i rozbudowa budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Bażanowicach wraz z budową sali gimnastycznej"

CPV:
45214200-2

Tryb zamówienia:
Tryb podstawowy bez mozliwości prowadzenia negcjacji

Warunki:
Zgodnie z SWZ

Termin realizacji:
20 miesięcy od podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Ofertęnależy złożyć za pośrednictewm formularza do złozenia, zmiany, wycofania ofert dostępnego na ePUAP i udostepnionego równiez na miniPortalu

Oferty można składać do:
2022-05-23 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2022-05-23 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:
Zgodnie z SWZ

Wadium:
50 000,00

Uwagi:


Firmy uczestniczące