Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie:  29 kwietnia 2022 r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.