Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
"Budowa nowej infrastruktury rekreacyjnej - plac zabaw w Puńcowie"

CPV:
45112723-9

Tryb zamówienia:
tryb podstawowy bez możliwości prowadzenia negocjacji

Warunki:
zgodnie z SWZ

Termin realizacji:
2 miesiące od podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
za pośrednictwem dedykowanych formularzy: "Formularz złożenia, ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Oferty można składać do:
2022-03-03 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2022-03-03 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:
zgodnie z SWZ

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące