Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
"Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów - etap I"

CPV:
45311200

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
zgodnie z SWZ

Termin realizacji:
12 miesięcy od podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Oferty można składać do:
2022-03-28 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2022-03-28 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:
zgodnie z SWZ

Wadium:
15000,00 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące