Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
Kompleksowe prace remontowe pomieszczeń w budynku w Goleszowie przy ul. Osiedlowej 13

CPV:
45000000-7 Roboty budowlane

Tryb zamówienia:
tryb podstawowy bez mozliwosci prowadzenia negocjacji

Warunki:
zgodnie z SWZ

Termin realizacji:
2 miesiace od podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Ofertę nalezy złożyć za posrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostepnego na ePUAP i udostepnionego równiez na miniPortalu

Oferty można składać do:
2022-02-23 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2022-02-23 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:
zgodnie z SWZ

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące