Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wędoły, ul. Krokusów i ul. Machula w Cisownicy oraz w rejonie ul. Kamienieckiej i ul. Radoniowej w Goleszowie"

CPV:
45231300-8

Tryb zamówienia:
Tryb podstawowy bez mozliwości prowadzenia negocjacji

Warunki:
Zgodnie z SWZ

Termin realizacji:
5 miesięcy od podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Ofertę nalezy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania wnioku dotępnego na ePUAP oraz dostępnego również na miniPortalu.

Oferty można składać do:
2022-02-17 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2022-02-17 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:

Zgodnie z SWZ


Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące