Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Godziszów, wsi Kisielów oraz wsi Goleszow (etap 3) w Gminie Goleszów

CPV:
71400000-2

Tryb zamówienia:
Tryb podstawowy bez mozliwości prowadzenia negocjacji

Warunki:
Zgodnie z SWZ

Termin realizacji:
990 dni od podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć za posrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego równiez na miniPortalu.

Oferty można składać do:
2022-01-24 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2022-01-24 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:
Zgodnie z SWZ

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące