Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie:  16 grudnia 2021 r.