Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie:  1 stycznia 2022 r.