Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie:  18 listopada 2021 r.