Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie:  14 września 2021 r.