Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie:  22 lipca 2021 r.