Złożona 06.02.2021 r. - skan petycji w załączeniu.

Brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję (art.4 us. 3 ustawy o petycjach)

Petycja wycofana- skan w załączeniu