Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
Dostawa nowego ciagnika rolniczego dla Gminy Goleszów

CPV:
16700000-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
zgodnie z SIWZ

Termin realizacji:
23-12-2020

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów, biuro podawcze, parter

Oferty można składać do:
2020-12-10 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-12-10 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Goleszów, sala sesyjna

Kryteria wyboru:
zgodnie z SIWZ

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące