Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2021 r.