Wójt/Burmistrz/Prezydent
Dyrektor Szkoły/Dyrektor świetlicy


Rozpoczynamy akcję Się gra się ma… Playroom z Wyobraźni”, w której chcemy przemienić świetlicę w niezwykłą przestrzeń wprost z dziecięcych marzeń.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?
Wystarczy zarejestrować placówkę, wgrać 3 prace plastyczne wykonane dowolną techniką przez uczniów – przedstawiające świetlicę z wyobraźni. Spośród wszystkich zgłoszonych prac Komisja Konkursowa wybierze jedną, która przekształcona zostanie w profesjonalny projekt, a Fundator sfinansuje jego realizację.
Kryteria wyłonienia zwycięskiej Pracy Konkursowej: pomysłowość, estetyka i przestrzeń do odpoczynku. Nagrody w Konkursie:
- 1 (słownie: jedna) nagroda I stopnia w postaci stworzenia Playroomu z Wyobraźni (tj. remontu i aranżacji świetlicy na podstawie zwycięskiego pomysłu dziecka zaaranżowanego przez architekta) o łącznej wartości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) brutto każda,
- 30 (słownie: trzydzieści) nagród II stopnia przeznaczonych dla Świetlic w postaci zestawu gier Planszowych.

Jako podstawę naszej prośby prosimy o przyjęcie trybu określonego w Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10)
Przekazanie wniosku do szkół może nastąpić na podstawie art. 65 kpa.

Prosimy, aby odpowiedź została udzielona w postaci elektronicznej – na adres e–mail: programdlaszkol@smebusiness.pl.

Wszelkie szczegóły organizacyjne oraz regulamin znajdują się na stronie
www.siegrasiema.com.

Wnioskodawca:

SMEbusiness.pl Sp. z o. o.
ul. Domaniewska 47/10
02-672 Warszawa
nr KRS: 0000475000
www . smebusiness . pl
programdlaszkol@smebusiness.pl