Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy gminnej w Cisownicy

CPV:
454000000-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Zgodnie z SIWZ

Termin realizacji:
do 30.11.2020

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:


Oferty można składać do:
2020-10-05 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-10-05 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urzad Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów, biuro podawcze parter, pokój Nr 1

Kryteria wyboru:
zgodnie z SIWZ

Wadium:
8000,00

Uwagi:
Szczegóły dot. wadium w SIWZ

Firmy uczestniczące