Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
Budowa sieci wodociągowej w Goleszowie w rejonie ul. Astrów i Kamienieckiej

CPV:
45231300-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Zgodnie z SIWZ

Termin realizacji:
do 30.11.2020

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów


Oferty można składać do:
2020-09-21 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-09-21 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Goleszów

Kryteria wyboru:
Zgodnie z SIWZ

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące