Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
Budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy

CPV:
45232400-6

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 211.000 euro

Warunki:
Zgodnie z SIWZ

Termin realizacji:
do 30.08.2021

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
biuro podawcze


Oferty można składać do:
2020-09-18 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-09-18 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maka 5, 43-440 Goleszów


Kryteria wyboru:
zgodnie z SIWZ

Wadium:
30 000,00

Uwagi:


Firmy uczestniczące