Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42

CPV:
45443000-4

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Zgodnie z SIWZ

Termin realizacji:
Do 10.11.2021

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
Biuro podawcze, parter


Oferty można składać do:
2020-09-21 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2020-09-21 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszó


Kryteria wyboru:
zgodnie z SIWZ

Wadium:
Wymagane

Uwagi:
zogonie z SIWZ

Firmy uczestniczące