Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie: 1 października 2020 r.