Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
Modernizacja dróg III

CPV:
45233200-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Zgodnie z SIWZ

Termin realizacji:
do 16.11.2020

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:


Oferty można składać do:
2020-09-14 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-09-14 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów

Kryteria wyboru:
zgodnie z SIWZ

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące