Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
Modernizacja dróg gminnych II

CPV:
45 23 31 20-6

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
zgodnie z SIWZ

Termin realizacji:
do 30.10.2020

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów, biuro podawcze

Oferty można składać do:
2020-08-11 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-08-11 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów

Kryteria wyboru:
zgodnie z SIWZ

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące