Zamawiający:
Urząd Gminy Goleszów

Tytuł przetargu:
Modernizacja c.o. w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy.

CPV:
45300000-0

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
zgodnie z SIWZ

Termin realizacji:
30-09-2020

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
w wersji papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23-11-2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca


Oferty można składać do:
2020-07-27 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-07-27 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów

Kryteria wyboru:
zgodnie z SIWZ

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące