Zamawiający:
Urząd Gminy Goleszów

Tytuł przetargu:
Modernizacja budynku UG Goleszów - docieplenie ścian

CPV:
4540000-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
zgodnie z SIWZ

Termin realizacji:
30.09.2021

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
w wersji papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca


Oferty można składać do:
2021-03-10 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2021-03-10 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
sala sesyjna

Kryteria wyboru:
zgodnie z SIWZ

Wadium:
nie

Uwagi:


Firmy uczestniczące