Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie: 2 sierpnia 2020 r.