Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie: 17 lipca 2020 r.