Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego 

Data wejścia w życie: 6 czerwca 2020 r.