Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego 

Data wejścia w życie: 1 lipca 2020 r.