Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Goleszów i jej jednostek organizacyjnych

CPV:
09310000-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Zgodnie z SIWZ

Termin realizacji:
do 31.12.2021

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów

Oferty można składać do:
2020-05-20 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-05-20 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Goleszów

Kryteria wyboru:
Cena - 100 %

Wadium:
7 000,00

Uwagi:


Firmy uczestniczące