Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego  

Data wejścia w życie:19 maja 2020 r.