Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie: 28 listopada 2019 r.