Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
Przebudowa budynku strażnicy OSP w Bażanowicach

CPV:
45300000-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Określone w SIWZ

Termin realizacji:
do 16.12.2019 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
Biuro podawcze parter


Oferty można składać do:
2019-11-06 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-11-06 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
sala sesyjna


Wadium:
3000,00

Uwagi:


Firmy uczestniczące