Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Goleszów w sezonie zimowym 2019/2020

CPV:
90620000-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Określone w SIWZ

Termin realizacji:
sezon zimowy 2019-2020

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
biuro podawcze parter pokój Nr 1


Oferty można składać do:
2019-10-04 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-10-04 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
sala sesyjna I pietro


Kryteria wyboru:


Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące