Złożona 23 lipca 2019 r. - skan petycji  w załączeniu.

Rozpatrzona w dniu 27 sierpnia 2019 r. na spotkaniu Wójta Gminy Goleszów z  osobą reprezentującą mieszkańców Goleszowa z ul. Radoniowej. Gmina Goleszow w 2020 roku zleci opracowanie projektu wodociągu, zgodnie z informacja przekazaną mieszkańcom w pismie nr IR.7011.9.2019 z dnia 29.05.2019.