Zamawiający:
Ochotnicza Straż Pożarna w Bażanowicach

Tytuł przetargu:
Dostawa lekkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bażanowicach - postępowanie nr 2

CPV:
34144210-,

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:


Termin realizacji:
do 30.09.2019 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
biuro podawcze, parter, pomieszczenie nr 1


Oferty można składać do:
2019-07-02 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2019-07-02 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów

Kryteria wyboru:
zgodnie z siwz

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące