Zamawiający:
Ochotnicza straż Pożarna w Bażanowicach

Tytuł przetargu:
Dostawa lekkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bażanowicach

CPV:
34144210-3

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:


Termin realizacji:


Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów


Oferty można składać do:
2019-06-21 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2019-06-21 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów


Kryteria wyboru:


Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące