Franek Jerzy

Koźdoń Janusz

Cywka Barłomiej

Kowalczyk Jakub

Skark Bugusława