Przewodnicząca zawiadamia, że Komisja Finansów i Rozwoju Gminy odbędzie się

30 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 14:00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Goleszów

 

 

 

Porządek obrad:

 

1.      Informacja dotycząca protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 0007.14.2015 Rady Gminy Goleszów z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie diet sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

3.      Sprawy bieżące.