Przewodnicząca zawiadamia, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych  odbędzie się

12 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 15:00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Goleszów

 

 

 

Porządek obrad:

 

1.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Goleszów w roku szkolnym 2017/2018.

2.      Program współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

3.      Opiniowanie projektów uchwał.

4.      Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych  na okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

5.      Sprawy bieżące.