Przewodniczący zawiadamia, że Komisja Rewizyjna odbędzie się

12 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 14:00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Goleszów

 

 

 

Porządek obrad:

1.      Plan pracy Komisji Rewizyjnej na okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

2.      Sprawy bieżące.