Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie: 1 styczeń  2019 r.