Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie: ... listopad 2018 r.