Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie: 16 październik 2018 r.