Przewodnicząca zawiadamia, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się

25 września 2018 r. (wtorek) o godz. 15:00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Goleszów

 

 

 

Porządek obrad:

 

1.      Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

2.      Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2018/2019 wraz z informacją o przebiegu prac remontowych w szkołach i przedszkolach.

3.      Podstawowa opieka zdrowotna w Gminie Goleszów.

4.      Wybór laureata Srebrnej Cieszynianki.

5.      Opiniowanie projektów uchwał.

6.      Sprawy bieżące.