Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie: 1 wrzesień 2018 r.